Enerji Nakil Hattı (ENH)

EnerjiENH'nın nasıl yapıldığını resimleri ile görmek son derece faydalı. Yazının devamını okuyarak daha bilgili olacaksınız. Kolayca bilgi sahibi olmanın yolu BİLGİ HARMANI'nından geçiyor.


Aşama aşama yer altı ENH yapımı:

Kazı Aşaması

1-İlk olarak hat 80 -100 cm derinliğinde kazılmaktadır.
Kum Tabakasının serilmesi

2-Ardından tabana 15 cm kalınlığında kum serilmektedir.
OG Kablolarının Hatta Yerleştirilmesi

3-OG kabloları bu kum tabakasının üzerine serilmektedir.

OG Kabloları Arasındaki Boşluk

4-OG kablolarının arasında yaklaşık 7 cm lik boşluk bırakılması için 1m de bir aralarına tuğla konulmaktadır.
Kabloların Üzerindeki Kum Tabakası

5-Ardından hatta tekrar 15 cm kalınlığında bir kum serilmektedir.
Tuplalardan Oluşan Katman

6-Hattın herhangi bir hatalı kazıda zarar görmemesi için kum tabakasının üzerine tuğlalardan oluşan farklı bir katman oluşturulmaktadır.
İkaz Bandı

7-Bu aşamada ise hat bir miktar toprak ile doldurulduktan sonra o noktada OG hattı olduğunu gösteren bir ikaz bandı hatta yerleştirilmektedir.
En son olarak hat kapatılıp 50 m de bir levhalar konularak orda bir OG hattı olduğu işaretlemesi yapılmaktadır.