Bazı Tanımlar

Tanımlar

Bulmakta zorlandığınız bazı tanımları paylaşmak istedim sizlerle. Herhangi birini aradığınız zaman başka bilgileride öğrenebilmeniz amacıyla. Işık ile alakalı tanımlar ayrıca geniş bir şekilde yer alıyor.


As-Built: Yapılan bir projenin bitiminde tekrar çizilen projesidir. Yapılan binanın (yapının) ilk projeye uygunluğunun denetlenmesi amacı ile kullanılır. Yada bakım onarım aşamasında sahada yapılmış olan işin gerçek projesi olması dolayısıyla klavuz niteliğindedir.

CFHC: (kloro floro hidro karbon) ve PCB:(Poliklorlu bifenil) insan sağlığına zarar verdikleri için kullanımları yasaklanan bileşiklerdir.

Fider: Bir merkez barasından müşterilere enerji taşıyan hat veya kablo çıkışlarıdır.

Flanş : Yüzeyi delikli dairesel bağlantı plakası

OLM: Optical Link Module ; olup fiber optik kablodan alınan sinyallerin elektriksel sinyallere dönüştürülmesini sağlar. Ya da tersini sağlar.

Termistör: Sıcaklıkla direnci değişen bir devre elemanı.

Termostat: Sıcaklığın belirli bir seviyede tutulmasını sağlayan bir sistem.

Hermetik Koruma Rölesi: Atmosfere tam kapalı, hermetik transformatörlerde kullanılır. 630 KVA ve üstü güçteki transformatörlere konulur. Bu röleler yağ seviye göstergesini, sıcaklık göstergesini, Buchholz rölesini ve ayrıca fazladan basınç rölesini ihtiva eden tek bir röledir.

IŞIK İLE ALAKALI TANIMLAMALARIşık ve Işınım : Işık, insan gözünde parıltılı bir duyum uyandıran, yani görülebilen, elektromanyetik ışınımın adıdır. 360 ile 830 nm arasındaki elektromanyetik ışınım, tayfının çok küçükbir parçasıdır.

Işık akısı Φ (lm) : Işık akısı (Φ), ışık kaynağından verilen ve tayfsal göz hassasiyeti ile değerlendirilen, ışıyan güç olarak adlandırılır.

Işık Şiddeti I (cd) : Bir ışık kaynağı,ışıksal akısını genelde çeşitli yönlere ve değişik şiddette yayar. Belli bir yönde yayılan ışığın yoğunluğu, ışık şiddeti (I) olarak adlandırılır.

Aydınlık Düzeyi (E) Lux (lx) : Aydınlık şiddeti, düşen ışıksal akının aydınlatılacak yüzeye olan oranını bildirir. Aydınlık şiddeti, 1 Lm değerindeki ışık akısının1 m² yüzeye eşit yayılmış şekilde düştüğü durumda 1 Ix değerindedir.

Işıksal Parıltı L (Beher m²) için Candela [cd/m²]:
Bir ışık kaynağının veya aydınlatılan bir yüzeyin aydınlatma yoğunluğu L, algılanan aydınlık etkisi için, esastır.

Kamaşma : Parıltı olarak tanımlanan cd/m² değerinin aşırı derecede yüksek olmasına veya ışık kaynağından yayılan ışınımların direk olarak göz tarafından rahatsız edici olarak algılanmasına kamaşma denir.

Işıksal Verim η (Beher Wattiçin Lümen [Im/W]) : Işıksal verim η, kullanılan elektrik gücünün, hangi ekonomik düzeyde ışığa dönüştüğünü bildirir.

Renk Sıcaklığı (K) : Bir ışık kaynağının renk sıcaklığı, “Kara projektör” ile tanımlanır ve “Planck’ın geometrik yeri ile” gösterilir. “ Sıcak projektör” ün sıcaklığı arttığında, mavi rengin tayf içerisindeki payı büyür, kırmızının payı azalır. Sıcak beyaz bir ışığa sahip bir akkor lamba örneğin 2700 K değere sahipken , aynı değer bir gün ışığı flüoresan lambasında 6000 K olmaktadır.